PYTANIA O PRZEKONANIA – KOŚCIÓŁ

PYTANIA O PRZEKONANIA – KOŚCIÓŁ NAWRÓCENIE – to działanie związane ze świadomą przemianą postawy,sposobu myślenia,postrzeganie Boga i siebie samego pod wpływem działania Ducha Św. i Ewangelii.Podporządkowanie życia Jezusowi Chrystusowi „…jeśli kto się nie narodzi na nowo nie może ujrzeć Królestwa…

Klubik dziecięcy

Klubik dziecięcy

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na Klubik Dziecięcy organizowany przez nasz kościół w dniach 5-7 sierpnia 2013 roku. Godziny trwania Klubiku: 10:00 – 14:00 Zapisy: nie prowadzimy zapisów. Wystarczy jeżeli rodzic lub opiekun przyjdzie z dzieckiem w podanym terminie na godzinę…

Historia kościoła baptystów w Zelowie

Historia kościoła baptystów w Zelowie

Jedno zdanie z artykułu E. Wernera „Baptyści i pokrewne wyznania”: Pierwszy zbór powstał wśród Czechów w Zelowie koło Łasku w 1872 r. – zachęciło mnie do napisania niniejszego szkicu o najstarszym słowiańskim zborze baptystycznym na terenie Polski. Przeżyłem w tym zborze…