Paczka Świąteczna

Czas Świąt Bożonarodzeniowych to czas obdarowywania.Świętujemy pamiątkę obdarowania nas ludzi przez samego Boga – swoim Synem Jezusem Chrystusem! My jako Zbór mieliśmy również, w tym roku 2015, przywilej uczestnictwa w Wielkim Obdarowywaniu. Dzięki organizacji Samaritan’s Purse i przy współpracy z miejscowym MOPS-em 27 i 28 grudnia zorganizowaliśmy spotkania świąteczne dla w sumie 50 – ciorga dzieci ,które przyszły wraz z rodzicami. Spotkania te odbyły się w Zelowie i pobliskim Bełchatowie. Treścią spotkania było przypomnienie historii narodzenia Pana Jezusa i wyjaśnienie jak ono wpłynęło na zbawienie wszystkich nas. Były też piosenki, słodki poczęstunek i przede wszystkim obdarowanie dzieci wspaniałymi paczkami. Dzieci zostały zaproszone w ” Najwspanialszą Podróż „, w którą z radością wyruszyliśmy już 9 stycznia 2016r.