Pytania i odpowiedzi

question-mark

Biblia jest wyjątkową księgą, która przewyższa wszystkie inne. W niej Bóg objawia nam Siebie i swoją wolę dla naszego życia dzisiaj. Pismo Święte zawiera sześćdziesiąt sześć ksiąg. Stary Testament, został spisany przed Chrystusem, składa się z trzydziestu dziewięciu ksiąg, natomiast Nowy Testament z dwudziestu siedmiu ksiąg spisanych po narodzeniu Chrystusa. Często w naszym życiu pojawiają się różne pytania. Odpowiedzi najlepiej zawsze szukać u źródła czyli Biblii, która jest jedynym autorytetem wierzącego człowieka.

Poniżej przedstawiamy często zadawane pytanie oraz miejsca w Biblii gdzie możemy znaleźć na nie odpowiedzi. Opracowanie zostało przygotowane w oparciu o Ewangelię wg. Jana oraz List Pawła do Rzymian.

1. Skąd mogę wiedzieć czy Bóg istnieje? – Jana 1,1-3

2. W jakim celu Biblia została napisana? – Jana 20,30-31; Rzym. 10,17; Rzym. 15,4, Rzym. 16,25-26

3. Skąd mogę wiedzieć, że Biblia mówi prawdę? – Jana 8,31-32; Jana 10,35; Jana 12,48; Jana 17,17

4. Jak mogę zrozumieć Biblię? – Jana 16,13-14

5. Czy mogę coś zrobić żeby podobać się Bogu? – Rzym. 3,4; Rzym. 3,20; Rzym. 3,27-28; Rzym. 3,10-12; Rzym. 7,18

6. Czy istnieje niebo? – Jana 1,51; Jana 14,1-3

7. Czy istnieje piekło? – Jana 3,18; Jana 3:36; Jana 5,29; Rzym. 1,18; Rzym. 5,9; Rzym. 6,23

8. Czy jest tylko jedna droga do nieba? – Jana 10,7-9; Jana 14,6; Jana 17,3; Jana 6,67-69

9. Czy mogę być zupełnie pewien tego, że pójdę do nieba? – Jana 1,12; Jana 3,16; Jana 5,24; Jana 6,40; Jana 12,49-50, Rzym. 10,9; Rzym. 10,13

10. Dlaczego  Bóg posłał na świat swojego Syna? – Jana 12,47.49.50; Jana 3,17; Jana 6,38-40; Rzym. 5,8-9

11. Czy mogę wejść do nieba przez przestrzeganie przykazań lub praw Bożych? – Rzym. 3,20; Rzym. 3,28; Rzym. 5,20; Rzym. 7,9-11

12. Czytając te wersety wiem, że jestem winny wobec Boga – według Biblii jestem grzesznikiem. Rzym. 3,23; Jak mogę pojednać się z Bogiem? – Jana 1,12; Jana 3,3; Jana 3,16; Rzym. 10,9-10; Rzym. 10,13; Rzym. 15,13

13. Co muszę zrobić najpierw, żeby pojednać się z Bogiem? – Rzym. 2,4-5

14. Widzę dobroć Boga w tym, że posłał swojego Syna, aby umarł za mnie. Chcę odwrócić się (wg Biblii „pokutować”) od swojej drogi i przyjąć Go. Jak mam to zrobić? – Rzym. 10,9-10; Jana 9,35-38; Rzym. 10,13

15. Wyznałem Bogu ustami, że jestem grzesznikiem. Uwierzyłem również w swoim sercu, że Jezus zwyciężył śmierć i powstał z martwych. Czy teraz, jako wierzący, mogę kiedykolwiek zostać odrzucony przez Boga lub być od Niego odłączony w przyszłości? – Jana 1,12; Jana 3,36; Jana 5,24; Jana 6,40; Jana 6,47-51; Jana 10,27-29; Jana 14,1-3; Jana 17,3; Rzym. 5,1; Rzym. 6,11; Rzym. 6,23; Rzym. 8,28; Rzym. 8,35-39; Rzym. 15,13