historia

Historia kościoła baptystów w Zelowie

Historia kościoła baptystów w Zelowie

Jedno zdanie z artykułu E. Wernera „Baptyści i pokrewne wyznania”: Pierwszy zbór powstał wśród Czechów w Zelowie koło Łasku w 1872 r. – zachęciło mnie do napisania niniejszego szkicu o najstarszym słowiańskim zborze baptystycznym na terenie Polski. Przeżyłem w tym zborze…