wersety

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Biblia jest wyjątkową księgą, która przewyższa wszystkie inne. W niej Bóg objawia nam Siebie i swoją wolę dla naszego życia dzisiaj. Pismo Święte zawiera sześćdziesiąt sześć ksiąg. Stary Testament, został spisany przed Chrystusem, składa się z trzydziestu dziewięciu ksiąg, natomiast…