Uroczystość z okazji 150-lecia założenia Zboru

Alleluja ! Zbawienie i Chwała i moc u Boga naszego.

Obj. Św. Jana 19:1

Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Zelowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w uroczystym nabożeństwie

z okazji 150-lecia założenia Zboru oraz 120-lecia powstania Domu Modlitwy, które odbędzie się dnia 06.11.2016r. o godz.16:00